اهداف و ماموریت اداره توسعه فناوری انستیتو پاستور ایران

 

- ايجاد يك سيستم كارآمد جهت ثبت و مستند‌سازي نتايج و داده‌هاي تجربي و حمايت از تجاري‌سازي يافته‌هاي حاصل از فعاليت‌هاي پژوهشي

- فراهم‌آوردن خدمات حرفه‌اي حقوقي- فني در بالاترين سطح ممكن براي تامين حمايت مناسب از مالكيت‌هاي فكري خلق شده

- حفظ و حراست از حقوق مادي و معنوي محققين انستيتو پاستور ايران در فعاليت‌هاي پژوهشي كه در همكاري با ديگر موسسات و شركت‌ها در سطح ملي، منطقه‌اي و جهاني صورت مي‌گيرد.

- تشويق و ايجاد انگيزه در محققين در جهت پياده‌سازي تحقيقات پايه، نوآوري‌هاي فرآيندي و كاربردي و ارائه محصولات جديد در انستيتو پاستور ايران به منظور كسب مزيت اقتصادي

- تقويت خط مشي‌هاي تحقيقاتي با هدف حمايت از توسعه و تجاري سازي نتايج حاصل از پژوهش محققين و دستيابي به استاندارد‌هاي جهاني در حوزه علوم زيستي و معرفي انستيتو پاستور ايران به عنوان موسسه پيشرو در اين حوزه

- حمايت و توسعه خط‌مشي‌هاي جديد براي بهبود و گسترش فعاليت‌هاي تحقيقاتي دانشجويان تحصيلات تكميلي انستيتو پاستور ايران

- افزايش همكاري‌هاي تحقيقاتي بين‌بخشي در داخل انستيتو پاستور ايران و اين انستيتو با موسسات ديگر

- افزايش توان رقابت انستيتو پاستور ايران در عرصه بين المللي  

- تبديل دفتر مالكيت فكري انستيتو پاستور ايران به واحدي نمونه در حوزه مالكيت فكري

- اطلاع‌رساني و افزايش سطح آگاهي عمومي در خصوص موضوعات مرتبط با مالكيت‌هاي فكري

 

 

ماموریت ها

 

ماموريت اين اداره حمايت از حقوق مادي و معنوي محققين و مخترعين و همچنين همكاري در پايش حوزه‌هاي جديد علوم و مورد نياز در بخش تحقيقاتي براي هدايت و جهت‌گيري فعاليت‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي پژوهشگران انستيتو پاستور ايران است. در راستاي اين ماموريت پياده‌سازي سياست‌هاي ذيل ضروري به‌نظر مي‌رسد.

 • تقويت مباني نوآوري در انستيتو پاستور ايران از طريق يك سيستم كارآمد قدرداني و تشويق
 • شناسايي و تعريف پروژه‌هاي تحقيقاتي، بعد از تحليل و ارزيابي اطلاعات فني – حقوقي مندرج در اسناد مالكيت فكري و پايش موقعيت پتنت‌هاي جهاني در ارزيابي پروژه‌هاي ميان مدت
 • نظارت و كنترل بر انتشار دستاورد‌هاي حاصله
 • تشويق انتشار نتايج تحقيقاتي در مقالات علمي بعد از بررسي دقيق تبعات آن بر حقوق مالكيت فكري
 • پايش پتنت‌هاي داخلي و بين‌المللي و ديگر مالكيت‌هاي فكري از طريق دسترسي به بانك‌هاي اطلاعاتي online به منظور حمايت كارآمد و همچنين اطلاع از نقض سبد مالكيت فكري انستيتو پاستور ايران توسط ديگران و بالعكس
 • تقويت واحد مالكيت فكري انستيتو پاستور ايران از طريق جذب پرسنل با صلاحيت و آموزش‌ديده و همچنين استفاده از مشاوران برجسته به منظور تبديل دفتر به واحدي نمونه و تاثير‌گذار در سطح ملي در حوزه مالكيت‌فكري
 • برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي در سطح دانشجويان و محققين انستيتو پاستور ايران و خارج از انستيتو در راستاي افزايش سطح آگاهي عمومي و جهت‌دهي به فعاليت‌هاي پژوهشي آنها
 • برقراري رويه‌اي منظم براي گزارش‌دهي و ثبت اختراعات
 • سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي در زمينه واگذاري يا دريافت امتياز دارايي فكري
 • تصميم‌گيري در مورد حفاظت از داراي‌هاي فكري موسسه (در قالب ثبت قانوني و يا اسرار تجاري) و يا انتشار رايگان دستاورد‌ها براي عموم
 • تعيين درصد سهم هريك از ذي‌نفعان (پديد‌آورنده، واحد تحقيقاتي، انستيتو و حامي) از حقوق مادي حاصل از دارايي فكري
 • رسيدگي به اختلافات احتمالي در زمينه مسايل مربوط به حقوق مالكيت فكري
 • ارائه مشاوره در زمينه امور مربوط به دارائي‌هاي فكري به افراد و واحد‌هاي مختلف انستيتو پاستور ايران
 • بررسي دستاورد‌هاي تحقيقاتي انستيتو پاستور ايران از لحاظ قابليت ثبت در قالب يكي از مصاديق دارائي فكري
 • انجام امور مربوط به پرداخت هزينه‌هاي لازم جهت ثبت و نگهداري دارايي فكري
 • اظهار‌نظر و ارائه مشاوره در خصوص فعاليت‌هاي تحقيقاتي جديد انستيتو پاستور ايران پيش از شروع آنها
 • ارائه پيشنهادات لازم به شوراي بررسي قابليت ثبت دارائي فكري در خصوص ثبت دارائي‌هاي فكري در ساير كشور‌ها و پيگيري امور اجرايي مربوطه
 • پيگيري حقوقي موارد مربوط به حقوق مالكيت فكري انستيتو پاستور ايران در مراجع ملي و بين‌المللي از طريق وكلاي متخصص انتقال تكنولوژي داخلي و بين المللي
 • پيشنهاد راه‌كارهايي جهت تشويق و حمايت از پديد‌آورندگان دارائي‌هاي فكري به معاونت پژوهشي 
 • ارتباط و همكاري با نهاد‌ها و سازمان‌هاي داخلي و خارجي در راستاي انجام وظايف محوله