این آزمایشگاه با هدف کمک به برنامه های کنترل و حذف مالاریا در مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت و WHO/EMRO در زمینه های ذیل فعالیت می نماید:

 

 •  تشخیص و پایش مولکولی مقاومت به دارو های ضد مالاریایی 
 •  
 •  تشخیص موارد بدون علامت مالاریا
 •  
 •  تشخیص و تایید گونه های آلوده کننده در موارد مشکوک و وارده از سایر کشور های آندمیک مالاریا
 •  
 •  ارزیابی برنامه های حذف مالاریا در ایران از طریق:
 •  
 • فراهم کردن اطلاعات پایه برای پایش تأثیر استراتژی های کنترل و حذف مالاریا با استفاده از روش های سرولوژیکی و مولکولی
 •  
  •  برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی در سطوح منطقه ای و ملی
  •  
  •  برگزاري كارگاه هاي ميداني براي به روز كردن اطلاعات كارشناسان منطقه اي در كشورهاي EMRO و محلي در ارتباط با برنامه حذف مالاريا
  •  
  •  راه اندازی پروتکل ها و دستورالعمل های استاندارد برای استراتژی های حذف مالاریا در ایران
  •  
  •  شخیص و تایید گونه های حشرات و بندپایان مختلف ایران و سایر کشور های آندمیک 
  •  
  •  انجام تست هاي تشخيصي عوامل عفونت ها (پلاسمودیوم، ویروس، باکتری، قارچ) در ناقلين
  •  
  •  تشخیص و پایش مولکولی مقاومت به سموم و حشره کشها 
  •  
  •  مشاركت در امر آموزش آزمايشگاه هاي مراكز بهداشتي-درماني و برگزاري دوره هاي آموزشي در قالب كارگاه هاي آموزشي، دوره هاي بازآموزي كوتاه مدت و ميان مدت ملي، منطقه اي و ميداني 
  •  
  •  مشاوره با ساير مراكز همكار در زمينه حل مشكلات و بهينه سازي روش هاي تشخيصي و تحقيقي مرتبط
  •  
  •  مشاركت فعال در اجراي برنامه ارزيابي خارجي كيفيت (EQAS)
  •  
  •  مشاركت در تدوين و به روز رساني دستورالعمل ها و استاندارد كشوري روش هاي تشخيص مالاريا با همكاري آزمايشگاه مرجع سلامت كشور و موسسه استاندارد.
  •  
  •  مشاركت در برنامه هاي كشوري، منطقه اي و بين المللي غربالگري مالاريا با همكاري مركز مديريت مبارزه با بيماريهاي واگير وزارت بهداشت
  •  
  •  همكاري در اجراي برنامه هاي مميزي داخلي و يا كشوري به درخواست آزمايشگاه مرجع سلامت كشور