مدیر آزمایشگاه: آقای دکتر حمید غلامی پوربدیع دکترای تخصصی فیزیولوژی (هیات علمی)
 
  • کارشناس:کارشناس خانم سمیرا چوپانی کارشناس ارشد فیزیولوزی (پیمانی)
  •  

-         حوزه فعالیت آزمایشگاه:

 

-         خدمات: 

 

·         ارائه خدمات در قالب تهیه وکتورهای ویروسی نظیر وکتور لنتی ویروس و AAV جهت انتقال و بیان ژن­های خاص درمانی در نواحی مختلف مغز با هدف ژن درمانی

·         تولید مدلهای ترانسژنیک بیماریهای نورودژنراتیو در سطح سلولی و حیوانی 

·         تعيين واريته هاي ژني (پلي مرفيسم هاي ژنتيكي) بر اساس پاسخ متفاوت فارماكولوژيك و توكسيكولوژيك در بيماريهاي عفوني، نورودژنراتیو، صعب العلاج و تهدید کننده حیات.

 

 

تحقيق، توسعه و فن آوري:

 

·         تحقیق و توسعه مدلهای ترانسژنیک بیماریهای نورودژنراتیو نظیر آلزایمر، صرع و MS در سطح سلولی و حیوانی

·         القاء هدفمند بیان ژن عوامل عفونی و یا درمانی در نواحی مختلف مغز، تایید بیان و بررسی اثر آنها بر عملکرد مغز

·         تحقیقات پایه در خصوص نقش مدارهای عصبی مختلف در بیماریهای نورودژنراتیو با استفاده از تکنیکهای اپتوژنتیک و کیموژنتیک

·         انجام پژوهشهاي كاربردي در زمينه ژن درماني بیماریهای عفونی و نورودژنراتیو بر اساس اولویتهای حوزه سلامت کشور